เงื่อนไขการรับประกันและการเคลมสินค้าอุปกรณ์โซลาร์เซลล์

ทางบริษัทรับประกันการใช้งานที่ไม่ได้เกิดจาก การใช้งานผิดประเภท หรือ การติดตั้งผิดวิธี

 • รับประกันการจ่ายไฟของแผงโซลาร์เซลล์ 20 ปี
 • รับประกันการทำงานของ Micro Inverter 5 ปี
 • รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี (เฉพาะติดต่างกับทีมงานช่างอินโฟแซท)

เงื่อนไขการไม่รับประกัน

 • มีการดัดแปลง เปลี่ยนสภาพ หรือต่อเติมที่ต่างไปจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ทางบริษัท อินโฟแซท จัดจำหน่าย
 • อุปกรณ์แผงโซล่าผ่านการเเกะ ตัดต่อ ดัดเเปลง วงจรไฟฟ้า หรือ สภาพเครื่อง
 • สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น 
 • สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น  พายุ ฟ้าผ่า ลูกเห็บ เขม่าควันไฟ ฝุ่นพิษ มลภาวะ เป็นต้น
 • การทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างผิดวิธี ที่ไม่ได้เป็นไปตามคู่มือการดูแลแผงเซลล์ แสงอาทิตย์จากผู้จัดจำหน่าย
 • การส่งเคลมสินค้าจำเป็นต้อง Sticker และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) ของทางบริษัทฯ หากมีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไข Sticker รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 • ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมสินค้าที่เสียได้ที่ บริษัท อินโฟแซท (สำนักงานใหญ่) ทางบริษัทไม่มีนโยบายการรับส่งสินค้าเคลม หากลูกค้ามีความประสงค์ให้รับ-ส่งสินค้าเคลมโดยตรงกับลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 การรับประกันสินค้า เริ่มนับระยะเวลาให้การรับประกันสินค้าตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำการเซ็นต์เอกสารรับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน ลูกค้ากรุณาตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการรับประกันสินค้าอย่างละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาระหว่างการเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลการรับประกัน พร้อมเงื่อนไข ให้ลูกค้าทราบในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดและแต่ละรุ่น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานสินค้าตรงตามวามต้องการ และตรงกับประเภทของการใข้งานสินค้า

 

 


Supported file types and file is not more than MB
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy