จานรับสัญญาณดาวเทียม

จานรับสัญญาณดาวเทียมอินโฟแซท ทั้ง ระบบ C-Band และ KU-Band

KU35WM-Red

KU35WM-Red

KU35WM-Pink

KU35WM-Pink

KU35WM-Green

KU35WM-Green

KU35WM-Yellow

KU35WM-Yellow

KU35WM-Blue

KU35WM-Blue

INF-KU75

OFFSET DISH, 75 CM. (KU-Band)

Best Seller

INF-KU60

OFFSET DISH, 60 CM. (KU-Band)

INF-S150

OFFSET DISH, 1.50 M (KU-Band)

INF-S120

OFFSET DISH, 1.20 M (KU-Band)

INF-SB45

DISH 4.5' (1.35M), FIX, MESH, 1.5", 0.7M (AI-Steel), (Black)

INF-SA45

DISH 4.5' (1.35M), FIX, MESH, 1.5", 0.7M (AI-Steel)

New

INF-SS5B

DISH 5' (1.50M), FIX, MESH, 1.5", 0.8M (Black)

New

INF-SB50

DISH 5' (1.50M), FIX, MESH, 1.5", 0.8M (AI-Steel), (Black)

New

INF-SA50

DISH 5' (1.50M), FIX, MESH, 1.5", 0.8M (AI-Steel)

New

INF-FB50

DISH 5' (1.50M), FIX, MESH, 1.5", 0.8M

New

INF-6180

DISH 6'(1.80M), FIX, MESH 2.0", 1.0 M

New

INF-7210

DISH 7'(2.10M), FIX, 2.0", 1.0 M

New

INF-F080

DISH 8'(2.25M), FIX, 3.0", 1.5 M

New

INF-M080

DISH 8'(2.25 M), MOVE, 3.0", 1.5 M

New

INF-M100

DISH 10'(3 M), MOVE/FIX, 3.5", 1.8 M (เสาเป็นฐานเหลี่ยม)

New

INF-K35P

INF-K35P

New

INF-K35U

INF-K35U

New

INF-KU35

INF-KU35

New

INF-K35Y

INF-K35Y

New

INF-K35R

INF-K35R

Powered by MakeWebEasy.com