จานรับสัญญาณดาวเทียม

จานรับสัญญาณดาวเทียมอินโฟแซท ทั้ง ระบบ C-Band และ KU-Band

KU35WM-Red

KU35WM-Red

THB 220 ฿ 220

KU35WM-Pink

KU35WM-Pink

THB 220 ฿ 220

KU35WM-Blue

KU35WM-Blue

THB 220 ฿ 220
Best Seller

INF-KU60

OFFSET DISH, 60 CM. (KU-Band)

THB 300 ฿ 300

INF-S150

OFFSET DISH, 1.5M. (KU-Band)

THB 5,000 ฿ 5,000

INF-S120

OFFSET DISH, 1.2M (KU-Band)

THB 3,500 ฿ 3,500

INF-SB45

DISH 4.5' (1.35M.), FIX, MESH, 2", 0.7M. (AI-Steel), (Black)

THB 900 ฿ 900

INF-SA45

DISH 4.5' (1.35M.), FIX, MESH, 1.5", 0.7M. (AI-Steel)

THB 850 ฿ 850

INF-SS5B

DISH 5' (1.5M.), FIX, MESH, 1.5", 0.7M. (Black)

THB 1,000 ฿ 1,000

INF-SB50

DISH 5' (1.5M.), FIX, MESH, 2", 0.8M. (AI-Steel), (Black)

THB 950 ฿ 950

INF-FB50

DISH 5' (1.5 M.), FIX, MESH, 1.5", 0.8 M.

THB 1,200 ฿ 1,200

INF-6180

DISH 6'(1.8 M.), FIX, MESH 2.5", 1 M.

THB 1,700 ฿ 1,700

INF-7210

DISH 7' , FIX, 2.5", 1M.

THB 2,250 ฿ 2,250

INF-F080

DISH 8'(2.25 M.), FIX, 3.0", 1.5 M.

THB 4,600 ฿ 4,600

INF-M080

DISH 8'(2.25 M.), MOVE, 3.0", 1.5 M.

THB 5,100 ฿ 5,100

INF-M100

DISH 10'(3 M.), MOVE/FIX, 3.5", 1.8 M. (เสาเป็นฐานเหลี่ยม)

THB 9,000 ฿ 9,000

INF-K35P

INF-K35P

THB 250 ฿ 250

INF-K35U

INF-K35U

THB 250 ฿ 250

INF-KU35

INF-KU35

THB 250 ฿ 250

INF-K35Y

INF-K35Y

THB 250 ฿ 250

INF-K35R

INF-K35R

THB 250 ฿ 250
Powered by MakeWebEasy.com